आमच्या बद्दल

आमच्या बद्दल:

   • दैनिक राजतंत्र हे एका पत्रकाराची मालकी असलेले वर्तमानपत्र आहे!
   • दैनिक राजतंत्र हे स्वतंत्र विचारांचे वर्तमानपत्र आहे!
   • दैनिक राजतंत्र हे भूमिका घेणारे वर्तमानपत्र आहे!
   • दैनिक राजतंत्र पालघर जिल्ह्याचे सर्वाधिक खपाचे लोकप्रिय वर्तमानपत्र आहे!
मालक, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक

संजीव जोशी