संपर्क

मराठी वर्तमानपत्र
संपादक- संजीव शशिकांत जोशी

कार्यालय : 197 ए, पहिला मजला, ई टाईप बिल्डिंग, ओत्सवाल एम्पायर, तारापूर रोड, बोईसर (प), तालुका पालघर, जिल्हा पालघर, महाराष्ट्र 401501

मुख्य कार्यालय : पुष्पलता पार्क, मल्याण (प), डहाणूरोड, तालुका डहाणू, जिल्हा पालघर, महाराष्ट्र 401501

WhatsApp:               +91 – 9890359090

संपादकांचा संपर्क क्र.:   +91 – 9822283444

ईमेल:         [email protected]