दिनांक 21 January 2018 वेळ 4:29 AM
Breaking News
You are here: Home » ताज्या बातम्या » मोखाडा तालुक्यातील बचतगटांची आयूक्तिय गळचेपी 195 बचतगट कुपोषीत देयके तयार निधीची प्रतिक्षा 7 महिन्यांपासून मानधनाची प्रतिक्षा

मोखाडा तालुक्यातील बचतगटांची आयूक्तिय गळचेपी 195 बचतगट कुपोषीत देयके तयार निधीची प्रतिक्षा 7 महिन्यांपासून मानधनाची प्रतिक्षा

cropped-LOGO-4-Online.jpgमोखाडा तालुक्यातील 229 अंगणवाडी केंद्रांमधून पोषण आहार पुरविणार्‍या 195 बचत गटांना मागील 7 महिन्यांपासून मानधन मिळालेले नाही.त्यामूळे अंगणवाडीतील कुपोषीत बालकांना पोषण आहार पुरवितांना आधीच दुर्बल असणार्‍या बचत गटांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. मात्र आर्थिकदृष्टया कुपोषीत असलेल्या बचतगटांचे प्रलंबीत देयके अदा करण्याबाबत महिला व बालकल्याण आयूक्तालयाकडून कमालीची कुचराई केली जात आहे.
मोखाड्यातील 195 बचत गटांचे माहे जुन ते डिसेंबर अखेर एकूण सात महिन्यांचे जवळपास साठ लाख रूपयांची देयके महिला व बालकल्याण आयूक्त कार्यालयाकडून मंजूर करण्यांत आलेली नाहीत. महिला बचत गटांचे थकीत देयके अदा करण्याबाबत या विभागाकडून सातत्त्याने चालढकल केली जाते आहे. त्यामूळे महिला बचतगटांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
वारंवार घडणारे बालमृत्यू टळावेत, मुलांना सकस आणि वेळेवर पोषण आहार मिळावा व त्यायोगे महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण व्हावे असेे शासनाचे धोरण आहे. तथापी बचतगटांचे कृत्रीमतः आर्थिक शोषण होत असल्याने महिला बचत गट मोडकळीस येण्याची शक्यता आहे.
याबाबत मोखाडा प्रकल्प कार्यालयाशी संपर्क साधला असता महिला व बालविकास आयुक्त कार्यालयाकडे अनूक्रमे 42 व 24 लाख रूपयांची मागणी नोंदविलेली आहे. तशी बिले जिल्हा कार्यालयाकडे सादर केलेली आहेत. आयूक्त कार्यालयाकडून मंजूरी आली की,बचतगटांना लगोलग अदा करण्याची तजविज केली असल्याचे स्पष्टीकरण मोखाडा बालविकास प्रकल्प अधिकारी नितीन लुंगे यांनी दिले आहे.

comments

About Rajtantra

Scroll To Top